Schriftenverzeichnis

a) Dissertation

K.-W. Merks, Theologische Grundlegung der sittlichen Autonomie. Strukturmomente eines "autonomen" Normbegründungsverständnisses im lex-Traktat der Summa theologiae des Thomas von Aquin, Düsseldorf (Patmos) 1978, 364 pp.; ISBN 3-491-78424-7.

b) Monographien; (Mit-)Herausgeberschaft

K.-W. Merks, Gods heerschappij en de verantwoordelijkheid van de mens. Naar een nieuwe structuur van de moraaltheologie, Inaug. rede Tilburg 1982, 28 pp.

W.M.E. Logister, K.-W.Merks, H.J.­M. Vossen, H.P.J. Witte, (red.), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven. Onder redactie van Kampen (Kok) 1987, 286 pp.; ISBN 90 242 4184 7 .

K.-W. Merks, Wouters, A.L.M. (red.), Verbeelding en discretie. Essays over literatuur en moraal, TUP, Tilburg (1989), VIII +249 pp.; ISBN: 90-361-9702-3.

K.-W. Merks, Poulssen, N.R.M., Weren, W.J.C., Weg of Wet? Over de Tien Woorden, Boxtel-Brugge (KBS,/Tabor) 1989, 112 pp.; ISB­N: 90-6173-451-7/90-6597-174-2.

K.-W. Merks,(red.), De moeilijke waarheid. Sociaal-ethische aspecten van waarachtigheid en leugen, Baarn (Ambo) 1992, 127 pp. ISBN: 90-263-1193-1.

K.-W. Merks, Aetatis novae. Over sociale communicatie. Katholiek Instituut voor Massamedia, Nijmegen 1993, 23 pp.; ISBN 90-73768-144

H.L.Beck & K.-W.Merks (red.), Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereld­godsdiensten (= Annalen v.h.Thymgenootsch. jgg. 82, afl.3), Baarn (Ambo),1994, 125 pp; ISBN 90 263 1327 6

K.-W. Merks/F.J.H. Vosman (red.), Uit op geluk. De Katechismus van de katholieke kerk over goed en kwaad.Uitleg en commentaar, Baarn (Gooi en Sticht) 1995, 260 pp. ; ISBN 90-304-0854-5

F. Vosman; K.-W. Merks (eds.), Aiming at Happiness, The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic Church. An Analysis and Commentary, Kampen (Kok Pharos)1996, 256 pp. (Übers. von: Uit op geluk, 1995); ISBN 90-390-0441-2

K.-W. Merks (red.), Stropen , stelen, beunen... Over de grenzen van de wet, Aalsmeer (Dabar-Luyten) 1997, 78 pp.; ISBN 90 6416 3189

K.-W. Merks & H.L. Beck (red.), Religieus pluralisme - Dynamiet of dynamiek? Bedreiging of verrijking van de samenleving? (Annalen van het Thymgenootschap, Jgg. 85, afl.­1), Amsterdam (Ambo) 1997, 107 pp.; ISBN 90 263 15015

K.-W. Merks & Nico Schreurs (red.), De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millennium, Baarn (Ten Have), 1997, 320 pp.; ISBN 90 259 4740 9

K.-W. Merks/F.J.H. Vosman (red.), Een lichte last? De tien Geboden in de Katechismus van de katholieke kerk. Uitleg en commentaar, Baarn ( Gooi en Sticht) 1998, 331 pp.; ISBN 90 304 0955 X5

K.-W. Merks, Gott und die Moral. Theologische Ethik heute. ICS- Schriften 35), Münster (LIT) 1998, 414 pp.; ISBN 3-8258--2597-3.

K.-W. Merks, Hacia una Ética de la fe. Moral y autonomía. Curso de Teología Moral, Tópicos '90, no.9, (Centro Ecuménico Diego de Medellín), Santiago de Chile 1999, 5-119

H. Beck & K.-W. Merks (red.), Over moed. De deugd van grenservaring en grensoverschrijding, Budel (Damon) 2001, 298 pp.; ISBN 90 5573 198 6

K.-W. Merks (Hrsg.),Verantwortung - Ende oder Wandlungen einer Vorstellung? Orte und Funktionen der Ethik in unserer Gesellschaft (29. Internationaler Fachkongreß für Moraltheologie und Sozialethik, September 1999/Tilburg), Münster (LIT) 2001, 290 pp.; ISBN 3-8258-4786-1

K.-W. Merks (éd.), Modèles dunité dans un monde pluriel. Actes du Colloque international de Tilburg (décembre 2001) organisé par la Faculté de théologie de Tilburg (Pays-Bas) et des enseignants du Centre Sèvres (Paris), Münster (LIT) 2003, 125 pp.; ISBN 3-8258-6473-1

K.-W. Merks, Grundlinien einer interkulturellen Ethik. Moral zwischen Pluralismus und Universalität (= Studien zur theologischen Ethik 132), Fribourg/Freiburg (Academic Press Fribourg/ Verlag Herder) 2012, 316 S. ISBN 978-3-7278-1707-6; ISBN 978-3-451-34130-4.

A. Autiero/St. Goertz/ K.-W. Merks (Hg.), Autorität in der Moral. Historische und systematische Perspektiven (Jahrbuch für Moraltheologie Bd. 3), Freiburg 2019, ISBN 978-3-451-38434-9.

K.-W. Merks, Theologische Fundamentalethik, Freiburg 2020, ISBN 978-3-451-38725-8.

 

c) Beiträge in Sammelbänden, Zeitschriften, Lexika

K.-W. Merks, Sozialkybernetik oder Sozialethik? Überlegungen zur Rationalität menschlichen Handelns, in: Concilium 7 (1971), 331 - 338 (in verschiedenen Sprachen).

K.-W. Merks, Das Leben bleibt unteilbar, in: Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, 11. Juli 1971, 26. Jg., 10 - 11.

K.-W. Merks, Dass., übernommen unter dem Titel: Zu § 218. Das Gesetz, die Frauen und das werdende Leben, in: Paulinus, Trierer Bistumsblatt vom 11. Juli 1971, 97. Jg., 12 - 13.

K.-W. Merks, § 218. Wer soll richten?, in: Akut. H. 8, 1971, 18.

K.-W. Merks, Probleme der Selbstverfügung des Menschen. Überlegungen zu Fragen heutiger medizinischer Ethik, in: A. Hertz (Hg.), Moral, Mainz (Grünewald) 1972, 115 - 131.

K.-W. Merks, Nachdruck in: Theologischer Jahrbuch 1976, Leipzig (St. Benno-Verlag), 335 - 368.

K.-W. Merks, übers. ins Ital.: Problemi circa il potere dell'uomo di disporre di se'. Riflessioni sui problemi dell'etica medica attuale, in: Morale, a cura di A. Hertz, Bologna 1976, 115 - 131.

K.-W. Merks, Zum moraltheologischen Anspruch kirchlicher Autorität, in: H.J. Türk (Hg.), Autorität, Mainz (Grünewald) 1973, 239 - 252.

K.-W. Merks, Anthropologische Perspektiven bei Thomas von Aquin, in: Angelicum 54 (1977), 347 - 376.

K.-W. Merks, Zur theologischen Grundlegung der Menschenrechte in der Perspektive des Thomas von Aquin, in: J. Schwartländer (Hg.), Modernes Freiheitsethos und christlicher Glaube, München - Mainz (Kaiser - Grünewald) 1981, 165 - 187.

K.-W. Merks, Zum christlichen Engagement in der Welt. Einige programmatische Perspektiven für die Förderungsarbeit des Cusanuswerks, in: Cusanuswerk 1956 - 1981, 25 Jahre Bischöfliche Studienförderung, Bonn 1981, 14 - 21.

K.-W. Merks,"... et reliquit illum in manu consilii sui" (Sir. 15.­14). Opmerkingen over de samenhang van vrijheid en verantwoordelijkheid, in: Reflecties op Schrift. Opstellen voor prof.dr. Gijs Bouwman, Averbode - Apeldoorn 1983, 161 - 179.

K.-W. Merks, Het woord van God en de vrijheid van de christen, in: Ons Geestelijk Leven, 61 (1984), 223 - 240.

K.-W. Merks, Rez. von: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Teilbd. 12: G. Otte, Recht und Moral, F. Böckle, Werte und Normbegründung, G. Condrau/F. Böckle, Schuld und Sünde, D. Mieth, Gewissen, Freiheit usw. (Herder) 1981, in: Theol. Rev. 80 (1984), 55 - 59.

K.-W. Merks, Vredesstrijd, in: Kohelet 1/1984, nr. 1, 10-11; nr. 2,. 14;19

K.-W. Merks, Gezin en gezinspolitiek, in: Christendemocratische Verkenningen, Maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 3 (1985), 103 - 114.

K.-W. Merks, Rez. von: Mertens, Gerhard, Ethik in Geschichte. Der Systemansatz der theologischen Ethik Werner Schöllgens, Mainz 1982, in: Theol. Rev. 81 (1985), 409 - 414.

K.-W. Merks, Spezifisch christlich im Plural. Zur Identität christlicher Ethik angesichts nichtchristlicher und nichtwestlicher Moralen, in: G.W. Hunold - W. Korff (Hg.), Die Welt für morgen. Ethische Herausforderungen im Anspruch der Zukunft, München 1986, 367 - 378.

K.-W. Merks, Theologische overwegingen over eenheid en verscheidenheid van het kerkelijk recht, in: J. van de Wouw, K.-W. Merks, K. Walf, R. Huysmans, Het nieuwe kerkelijk wetboek. Eenheid en verscheidenheid in het canonieke recht (Publ. v.d. Rechtskundige Afd. van het Thymgenootschap, nr. 11) Zwolle 1986, 15 - 33.

K.-W. Merks, Een theologie voor onze cultuur, in: Kohelet. Faculteitsblad van de Theologische Faculteit Tilburg, 3 (1986­), nr. 3, 22 - 27.

K.-W. Merks, Ontwikkelingslijnen in de fundamentele moraal sinds Vaticanum II, in: W.M.E. Logister, e.a. (red.), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie, Kampen 1987, 161 - 180

K.-W. Merks, Kerk en Staat - sociaal-ethisch gezien, in: S.C. den Dekker-van Bijsterveld, E.M.H. Hirsch Ballin, K.-W. Merks, G.J.M. van Wissen, Kerk en staat. Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse samenleving, Baarn 1987, 40 - 72.

K.-W. Merks, Gods afwezigheid en de moraal. Inleidende opmerkingen over het probleem van de verborgenheid en het openbaar worden van God in de moraal, in: Ons Geestelijk Leven, 64 (1987), 158 - 166.

K.-W. Merks, Kirche und Staat in sozialethischer Sicht, in: Österr. Archiv für Kirchen­recht, 37 (1987), 20 - 38.

K.-W. Merks, Rez. von: K. Golser (Hg.), Christlicher Glaube und Moral, Innsbruck-Wien (Tyrolia) 1986, und: J. Doré, u.a., Éthi­que, Religion, et Foi, Paris (Beauches­ne), 1985, in: Theol. Rev. 84 (1988), 409 - 414.

K.-W. Merks, Migration als ethische Aufgabe, in: K.-H. Kleber (Hg.), Migration und Men­schenwürde. 23. Internationaler Kongress der deutschsprachigen Moraltheolo­gen und Sozialethiker 1987 in Passau, Passau (Passavia Univer­sitätsverlag), 1988, 35-69. ISBN 3-922016-87-2.

K.-W. Merks, Want de letter doodt.... Over de letter, de Geest en de rede in de moraal, in: K.-W. Merks, A.L.M. Wouters (red.), Verbeelding en discretie. Essays over literatuur en moraal, TUP. Tilburg (1989), 1-20, ISBN: 90-361-9702-3.

K.-W. Merks, De Tien Woorden: een weg van vrijheid, in: Weg of wet? Over de Tien Woorden, Katholieke Bijbelstichting/Tabor, Boxtel/Brugge (1989), 70-95, ISBN: 90-6173-451-7/90-6597-174-2.

(Gesprek met)K.-W. Merks, Poulssen, N.R.M., Weren, W.J.C., De Tien Woorden en wij, in: Weg of Wet? Over de Tien Woorden, Boxtel/ Brugge (Katholieke Bijbelstichting/Tabor) 1989, 96-110

K.-W. Merks, De Stem van God - Over het gezag van het geweten, in: Medeverantwoordelijk. De theologische inzet van de Keulse Verklaring. Verslag van een studiemiddag gehouden op 18 april 1989, Tilburg 1989, 24 - 30.

K.-W. Merks, Voorbij symbiose en separatie: over de publieke rol van de kerk in een moderne staat, in: J.A.F. Peters (red.), Kerk en Staat. Actuele ontwikkelingen belicht, Zwolle (W.E.J. Tjeenk Willink), 1989, 47-60; ISBN 90-271-3131-7.

K.-W. Merks, De universele ethiek - een illusie? Een ideaal van het moderne denken in postmodern licht, in: I.N. Bulhof en J.M.M. de Valk (red.), Postmodernisme als uitdaging (Annalen v.h. Thymgenootsch., jrg. 78., afl. 1), Baarn (Ambo), 1990, 70-97; ISBN 90-263-1039-0.

K.-W. Merks, De rol van het begrip intrinsieke waarde in milieu-ethische argumen­taties. Enkele kanttekeningen vanuit begripshistorische achtergronden, in: Bijdragen 51 (1990), 139-156.

K.-W. Merks, Naturrecht als Personrecht? Überlegungen zu einer Relektüre der Naturrechts­lehre des Thomas von Aquin, in: M. Heimbach-Steins (Hg.), Naturrecht im ethischen Diskurs, Münster (Aschendorff) 1990, 28-66; ISBN 3-402-04519-2.

K.-W. Merks, Danach war die Kirche anders. Dialektische Reaktionen des Katholizismus auf die Französische Revolution (Zus.fassg.v­on 2 Referaten über Kirche und Menschenrech­te), in: Chronik >89, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 1990, 50-51

K.-W. Merks, Freiheit als Grundlage der Moral. Naturrecht - unter dem Vorzeichen des modernen Freiheitsverständnisses neu gelesen, in: J. Hoffmann (Hrsg.), Begründu­ng von Menschenrechten aus der Sicht unterschiedlicher Kulturen, Bd. 1, Frankfurt (Verlag für Interkulturelle Kommunikation) 1991, 75-103. ISBN: 3-88939-046-3.

K.-W. Merks, Kerkelijk leiderschap in een democratische cultuur. Over de ethiek van het besturen, in: H.J.F.De­gen e.a.(red.­), Herinneringen aan de toekomst. Pastoraat in de geest van Vaticanum II, Baarn (Arbor) 1991, 177-190 ISBN: 90-5158-046-0

K.-W. Merks, Autoriteit en gezag, Bisdomblad Breda 5(1991), 12-13

K.-W. Merks, Hoeveel afwijkend gedrag kan een samenleving tolereren? Een katholieke beschou­wing, in: P.B. Cliteur, P.A. van Gennip, L. Laeyendecker (red.), Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving, Amersfoort/Leuven (De Horstink) 1991, 283-312. ISBN: 90-5256-367-7.

K.-W. Merks, Nieuwe fase in sociaal denken van de kerk, in: 1-2-1 Informatiebulletin 19 (1991), 25-29

K.-W. Merks, Van sociale leer naar sociale ethiek, in: 1-2-1 Informatiebulletin 19 (1991) 11-16

K.-W. Merks, Inleiding, in: K.-W. Merks, De moeilijke waarheid. Sociaal-ethische aspecten van waarachtigheid en leugen, Baarn (Ambo) 1992, 7-10; ISBN 90-263-1193-1.

K.-W. Merks, "Niet liegen!" als sociaal-ethisch probleem, in: K.-W. Merks, De moeilijke waarheid. Sociaal-ethische aspecten van waarachtigheid en leugen, Baarn (Ambo) 1992, 21-33; ISBN 90-263-1193-1.

K.-W. Merks, Normes ou conscience - d'où vient notre morale?, in: Bulletin de Littérature ecclésiasti­que 93(1992)289-305.

K.-W. Merks, Über Fortschritt in der Moral, in: G. Mertens, W. Kluxen, P. Mikat (Hg.), Markierun­gen der Humanität. Sozialethische Herausforderungen auf dem Weg in ein neues Jahrtausend, Paderborn (Schö­ningh) 1992, 281-300; ISBN 3-506-75323-1.

K.-W. Merks, Autonomie, in: J.-P. Wils, D. Mieth, Grundbegriffe der christlichen Ethik, Paderborn (Schöningh) 1992, 254-281; ISBN 3-506-99419-0.

K.-W. Merks, Die Rückfrage nach den Grundlagen der Ethik und die Entwicklung der konkreten Ethik aus der Sicht der katholischen Moraltheologie, in: Societas Ethica, Jahresbe­richt 1991, Societas Ethica, Utrecht, 1992, 20-46.

K.-W. Merks, Voor de vrijheid verantwoordelijk, in: Bisdomblad Breda 6 (1992), nr.4, 7

K.-W. Merks, Freiheit statt Beliebigkeit. Über eine "Glaubensethik" in moderner Gestalt, in: H. Bielefeldt, W. Brugger, K. Dicke (Hg.), Festschrift für Johannes Schwart­länder zum 70. Geburtstag, Würzburg (Königshausen & Neumann), 1992, 329-346; ISBN 3-88479-683-6.

K.-W.Merks, Anthropo­centrism and faith, in: C. Vander Stichele e.a. (red.), Disciples and discipline. European Debate on Human Rights in the Roman Catholic Church, Leuven (Peeters,) 1993,169-180; ISBN 90-6831-547-1

K.-W. Merks, Wat is ethiek, en waar is zij goed voor?, in: H. Achterhuis, Deugt de ethiek? Medische, milieu- en bedrijfsethiek tussen trend en traditie, Baarn (Gooi & Sticht) 1993, 26 - 42; ISBN 90-304-0690-9

K.-W. Merks, Christliche Moral und heutige Kultur, in: H. Flothkötter/B. Nacke, Utopien am Ende? Regens­burg/Münster, 1993,115-135; ISBN 3-7923-0659-X

K.-W. Merks, Veritatis splendor is beginpunt, niet einde van het gesprek, in: 1-2-1 21(1993), 645-648

K.-W. Merks, Duitse katholieken pleiten voor meer verantwoordelijkheden in de kerk, in: 1-2-1 21(1993), 201-204

K.-W. Merks, Chancen für die Moral, Zur Debatte 23 (1993/3), 4-5

K.-W. Merks, Religionsfreiheit als Forderung der Rechtsordnung. Zur ethischen und religiösen Bedeutung des weltlichen Staates, in: J. Schwartländer, Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte, Mainz (Grünewald) 1993, 261-293; ISBN 3-7867-1392-8

K.-W. Merks, Autonomie als Vergegenwärtigung der Theonomie, in: J. Schwartlände­r, Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte, Mainz (Grünewald) 1993, 362-365; ISBN 3-7867-1392-8

K.-W. Merks, Allmacht Gottes und Demokratieprinzip, in: J. Schwartlände­r, Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte, Mainz (Grüne­wald) 1993, 412-414; ISBN 3-7867-1392-8

K.-W. Merks, Böse, das Böse. IV. Theologisch-ethisch, in: LThK II 1994, Freiburg (Herder) 1994, 608-609; ISBN: 3-451-22002-4.

K.-W. Merks, Autonome Moral, in: D. Mieth, Moraltheologie im Abseits? Antwort auf die Enzyklika 'Veritatis Splendor', Freiburg (Herder) 1994, 46-68; ISBN: 3-451-02153-6.

K.-W. Merks, Das Recht anders zu sein: Eine Chance für die Moral. Pluralismus zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit, Bijdragen 55 (1994), 2-23.

K.-W. Merks, (mit H.L. Beck), Inleiding, in: H.L. Beck - K.-W. Merks (red.), Fundamenta­lisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten, Baarn (Ambo) 1994, 7-11; ISBN: 90-2631327-6.

K.-W. Merks, De boom der kennis van goed en kwaad in eigen tuin. Fundamentalistische argumen­taties in de katholieke moraaltheologie, in: H.L. Beck - K.-W. Merks (red.), Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten, Baarn (Ambo) 1994,42-59; ISBN: 90-263-1327-6.

K.-W. Merks, Autonomia, in: J.P. Wils - D. Mieth, Concetti fundamentali dell'etica christiana (= Übersetzung von: Grundbegriffe der christ­lichen Ethik, 1992), Brescia (Queriniana) 1994, 341-379; ISBN: 88-399-0728-9.

K.-W. Merks, Omgaan met het kwaad. Een moraaltheologische beschouwing, Contactblad voor het Justitiepastoraat 45 (1994), nr.3, 2-15.

K.-W. Merks, Gezag en geweten, Brabants Nieuwsblad (9-11-1994), 9.

K.-W. Merks, Tod auf Verlangen? Moraltheologische Anmerkungen zum Niederländischen Sterbehilfegesetz, Erwachsenenbildung 40 (1994), 125-130.

K.-W. Merks, De fundering van moraal in een democratische cultuur, in: L.F.M. Besselink (red.), Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal, Baarn(Ambo) 1994,145-169; ISBN: 90-263-1318-7.

K.-W. Merks, De theologie moet uit haar eigen slakkehuis, Trouw (17-9-1994), 9.

K.-W. Merks, Universalität oder Relativität der Menschenrechte. Ra pport der Eröffnungsrefe­rate, in: J. Hoffmann (red.), Universale Menschenrechte im Widerspruch der Kulturen, Frakfurt am Main (IKO) 1994,45-58; ISBN: 3-88939-057-9.

K.-W. Merks, Dem Gewissen folgen in der Politik. Zur Ethik politischer Entscheidungspro­zesse, in: Brennpunkt Sozialethik. Theorien, Aufgaben, Methoden. Für Franz Furger, hgg. v. M. Heimbach-Steins, A. Lienkamp u. J. Wiemeyer, Freiburg, Basel, Wien ( Herder) 1995, 297-317; ISBN 3-451-23634-6

K.-W. Merks, From 'Group Morality' towards 'World Ethos': The Universality of Morality in the Perspective of Moral Theolo­gy,in: B. Musschenga (ed.) Does Religion Matter Morally? A Critical Rea ppraisal of the Thesis of Morality's Independence from Religion, Kampen (Kok Pharos), 1995, 9-27; ISBN 90-390-0404-8

K.-W. Merks, Comments, in : B. Musschenga (ed.) Does Religion Matter Morally? A Critical Rea ppraisal of the Thesis of Mora­lity's Independence from Religion, Kampen (Kok Pharos), 1995, 54-58; ISBN 90-390-0404-8

K.-W. Merks, Van publieke betekenis. Theologie in een gesecu­lariseerde samenleving, in: R. Houdijk /J. Pieper (red.), Dienst aan mensen. Opstellen aangeboden aan Harry Spee ss.cc., Baarn ( Gooi en Sticht) 1995, 202-221; ISBN 90 304 0799 9

K.-W. Merks, Die Schrift als norma normans der Friedensethik, in: G. Bee­stermöller/N. Glatzel (Hg.), Theologie im Ringen um Frieden. Einblicke in die Werkstatt theologischer Friedenset­hik (Theologie und Frieden, Bd.6) Stutt­gart,Berlin,Köln (Kohl­hammer) 1995,31-53; ISBN 3-17-013177-X

K.-W. Merks, Pinksteren nu, in: Bisdomblad Breda, juni 1995, 7

K.-W. Merks, Geheimhaltung. II. Theologisch-ethisch, in: Lexikon für Theologie und Kirche IV, Freiburg (Herder) 1995, 354-355. ISBN: 3-451-22004-0

K.-W. Merks, Gewohnheit. III. Theologisch-ethisch, in: Lexikon für Theologie und Kirche IV, Freiburg (Herder) 1995, 633. ISBN: 3-451-22004-0

K.-W. Merks, Gottebenbildlichkeit. V. Theologisch-ethisch, in: Lexikon für Theologie und Kirche IV, Freiburg (Herder) 1995, 876-877. ISBN: 3-451-22004-0

K.-W. Merks/F.J.H. Vosman, Inleiding , in: K.-W. Merks/F.J.H. Vosman (red.), Uit op geluk. De Kate­chis­mus van de katholieke kerk over goed en kwaad. Uitleg en com­mentaar, Baarn (Gooi en Sticht) 1995, 7-17; ISBN 90-304-0854-5

K.-W. Merks, Bijbel en moraal, in: K.-W. Merks/F.J.H. Vosman (red.), Uit op geluk. De Kate­chis­mus van de katholieke kerk over goed en kwaad. Uitleg en com­mentaar, Baarn(Gooi en Sticht)19­95, 233-258; ISBN 90-304-0854-5

K.-W. Merks, Die moralische Erfahrung als Weg zu Gott. Das Verhältnis von Ethik und Dogmatik im Licht der "autonomen Moral", in: P. Hünermann (Hg.), Gott: ein Fremder in unserm Haus? Die Zukunft des Glaubens in Europa (Quaest.disp.165) Freiburg (Herder) 1996, 134-148

K.-W. Merks , Natuur - persoon - cultuur. De moraaltheologi­sche paradigmawisseling, in: J.Jans (red.), Bewogen theolo­gie - Theologie in beweging, Tilburg 1996,64-72; ISBN: 90-9009294-3

K.-W. Merks and F. Vosman, Introduction, in: F. Vosman & K.-W. Merks (eds.), Aiming at Happiness, The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic Church. An Analysis and Commentary, Kampen 1996 (Kok Pharos) (Übers. aus: Uit op geluk, 1995),1-10; ISBN 90-390-0441-2

K.-W. Merks, Scripture and Morality, in: F. Vosman & K.-W. Merks (eds.), Aiming at Happiness, The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic Church. An Analysis and Commentary, Kampen 1996 (Kok Pharos) (Übers. aus: Uit op geluk, 1995), 222-246; ISBN 90-390-0441-2

K.-W. Merks, Woord vooraf, in: K.-W. Merks (red.), Stropen , stelen, beunen...Over de grenzen van de wet, Aalsmeer (Dabar-Luyten) 1997, 7-9; ISBN 90 6416 318 9

K.-W. Merks, Stropen, stelen, beunen...Over de grenzen van de wet - een korte inleiding op de thematiek, in: K.-W. Merks (red.), Stropen , stelen, beunen...Over de grenzen van de wet, Aalsmeer (Dabar-Luyten) 1997, 10-12; ISBN 90 6416 318 9

K.-W. Merks, Nawoord. De economie is er voor de mens, niet omgekeerd, in: K.-W. Merks (red.), Stropen , stelen, beunen...Over de grenzen van de wet, Aalsmeer (Dabar-Luyten) 1997, 67-74; ISBN 90 6416 318 9

K.-W. Merks, De sirenenzang van de tradities. Pleidooi voor een universele ethiek, in: Bijdragen 58 (1997), 122- 143

K.-W. Merks & H.L. Beck, Woord vooraf, in: K.-W. Merks & H.L. Beck (red.), Religieus pluralisme - Dyna­miet of dynamiek. Bedreiging of verrijking van de samenle­ving? (Annalen van het Thymgenootschap, Jgg. 85 (1997), afl.­1), Amsterdam (Ambo), 1997, 7-8; ISBN 90 263 15015

K.-W. Merks, Het individu, de groepsidentiteit en de samenle­ving. Inleiding in de problema­tiek, in: K.-W. Merks & H.L. Beck (red.), Religieus pluralisme - Dyna­miet of dynamiek. Bedreiging of verrijking van de samenle­ving? (Annalen van het Thymgenootschap, Jgg. 85 (1997), afl.­1), Amsterdam (Ambo) 1997, 9-13; ISBN 90 263 1501-5

K.-W. Merks, Pluralisme in de christelijke traditie, in: K.-W. Merks & H.L. Beck (red.), Religieus pluralisme - Dynamiet of dynamiek. Bedreiging of verrijking van de samenleving? (Annalen van het Thymgenootschap, Jgg. 85 (1997), afl.­1), Amsterdam(Ambo)1997, 14-30; ISBN 90 263 15015

K.-W. Merks, Zur Situation der Moraltheologie. Plädoyer für eine "säkularisierte" Theologie, in: Bulletin ET, 8(1997)1, 115-121

K.-W. Merks, Pluralisme is onze horizon (Interview), in: KUB Ter Visie, Tilburg 1997 /1, 32-33

K.-W. Merks & N. Schreurs, Ter inleiding, in: K.-W. Merks & Nico Schreurs (red.), De passie van een grens­ganger. Theologie aan de voor­avond van het derde milleni­um, Baarn (Ten Have) 1997, 7-12; ISBN 90 259 4740 9

K.-W. Merks, Een orde van de mens, in: K.-W. Merks & Nico Schreurs (red.), De passie van een grens­ganger. Theologie aan de voor­avond van het derde milleni­um, Baarn (Ten Have) 1997, 209-226; ISBN 90 259 4740 9

K.-W. Merks, Une morale plurielle? Sur le destin de la morale dans l'église et la société, in: L'avenir de l'église dans un monde pluraliste. Colloque public du Centre Sèvres avec la Faculté de Théologie de Tilburg, 21 et 22 novembre 1997, Paris (Médi­asèvres) 1998, 29-42; ISBN 2-900-388-46-5

K.-W. Merks, Demokratie als Lebensform? - Eine Nachbetracht­ung, in: A. Autiero (Hrsg.), Ethik und Demokratie. 28. Inter­na­tionaler Fachkongress für Moraltheologie und Sozialethik (Sept. 1997/ Münster), Münster (LIT), 1998, 195-210; ISBN 3-8258-3826-9

K.-W. Merks, L'Éthique comme critère de légitimité des "reven­dications identitaires", in: L. Vachon (dir.), L'Universalité catholique face à la diversité humaine. Actes de la 7e As­semblée générale de la Conférence des Institutions Catholiques de Théologie (CICT) (Sherbrooke 1er au 6 aout 1996), Montréal-Paris (Médiaspaul) 1998, 234-245, ISBN 2-89420-118-4

K.-W. Merks/F.J.H. Vosman, Inleiding, in: K.-W. Merks/F.J.H. Vosman (red.), Een lichte last? De tien Geboden in de Kate­chismus van de katholieke kerk. Uitleg en commentaar, Baarn ( Gooi en Sticht) 1998, 8-10; ISBN 90 304 0955 X5

K.-W. Merks, Gods naam, in: K.-W. Merks/F.J.H. Vosman (red.), Een lichte last? De tien Geboden in de Kate­chismus van de katholieke kerk. Uitleg en commentaar, Baarn (Gooi en Sticht) 1998, 172-189; ISBN 90 304 0955 X5

K.-W. Merks, Moral autónoma, libertad y responsabilidad. Entrevista, in: Pastoral Popular, 49 - no. 263, 1998, 29-32; ISSN 0716-4769

K.-W. Merks, Entrevista, in: Iglesia de Temuco. Publicacion interna del Obispado de Temuco, 12/1998, no. 14, 14

K.-W. Merks, Het pastorale water is eigenlijk al lang in wijn veranderd, in: Univers (19.9.1999)­, 8

K.-W. Merks, Recht und Moral. Zur ethisch­en Bedeutu­ng der Rechtsordn­ung, in: Konfe­renzblatt für Theologie und Seelsorg­e, 111/2000, 149-162

K.-W. Merks, Tradition und moralische Wahrhei­t. Eine Antwo­rt an Brian V. Johnston­e, in: Studia moralia, 38/2000, 265-278

K.-W. Merks, Machtsspel. Over "fairness" en "foul play" in de politiek. In Beck, H., Nauta, R. & Post, P. (Ed.), Over spel. Theologie als drama en illusie, Leende (Damon) 2000, 211-245; ISBN: 90-55783-099-8

K.-W. Merks, The origin of law. Sources of the legal system in contemporary society, in: Derkse, W., van der Lans, J., Waanders, S. (Ed.), In quest of humanity in a globalisi­ng world. Dutch contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000, Leende (Damon) 2000, 71-92; ISBN 90 5573 126 9

K.-W. Merks,Der Finger Gottes - oder: Gott kann auch auf geraden Zeilen gerade schreiben, in: Taller, A. (Hg.), Fingerzei­ge Gottes. Zeichen sind wir, Weiden [s.n.: 2000], 32-39; ISBN 3-8311-0605-3

K.-W. Merks, Allerheiligen, in: Bisdomblad Breda, 2000 , 9

K.-W. Merks, Euthanasie - een vraagstuk waar de staat zich buiten dient te houden?, Theologische Faculteit Tilburg, 29.1.­2001 (Publ. Internet)

K.-W. Merks & Beck, H.L (2001). Woord vooraf, in: Beck, H.L. & Merks, K.-W. (Ed.), Over moed. De deugd van grenservaring en grensoverschrijding, pp. 7-8. Budel: Damon.

K.-W. Merks, Moraal - de moed tot het onvolmaakte, in: H. Beck & K.-W. Merks (red.), Over moed. De deugd van grenservaring en grensoverschrijding, Budel (Damon), 2001, 271-296; ISBN 90 5573 198 6

K.-W. Merks, Zur Einführung, in: K.-W. Merks (Hrsg.), Verantwortung - Ende oder Wandlungen einer Vorstellung? Orte und Funktionen der Ethik in unserer Gesellschaft (29. Internationaler Fachkongreß für Moraltheologie und Sozialethik, September 1999/Tilburg), Münster (LIT) 2001, 9-20; ISBN 3-8258-4786-1

K.-W. Merks, Über Schuld und Autonomie. Plädoyer für den Aufbruch aus der Innerlichkeit, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology, 62 (2001), 249-279; ISSN 006-2278

Merks, K.-W., (2002). Geen samenleving zonder individualiteit. Een onmisbare erfenis van de moderniteit, in: H. Geerts, Henri & Workum, Johan van (red..), Samenleving in samen­hang. Doet geloven er­toe?, Vol. 90. Annalen van het Thijmgenootschap ( pp.148-178). Nijmegen: Valkhof

Merks, K.-W., (2002). Frieden zwischen Utopie und Realismus. Oder: Wie viel Gewalt darf der Frieden kosten? Ethische und theologische Überlegungen zum Friedenswort der deut­schen Bischöfe, in: Kath. Akademie Rabanus Maurus& pax christi-Bistumstelle Limburg (Hg.): Gerechter Friede, Probleme des Friedens ( pp. 93-102). Idstein: Meinhardt

Merks, K.-W., (2002). Godsdienstdialogen - de herontdekking van een genre. Een korte inleidung,, 138-140

Merks, K.-W., (2002). Petrus Abaelardus: Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen, Begrip: Moslims-Christenen 28, 141-148

K.-W. Merks, Secularisation and Catholicism. On the Identity of Catholic Social Organisations, in: B. Roebben - L. van der Tuin (eds.), Practical theology and the interpretation of crossing boundaries. Essays in honour of Professor M.P.J. van Knippenberg, Münster, 2003, 279-287

K.-W. Merks, Gott in der Moral, in: Th. Laubach (Hrsg.), Angewandte Ethik und Religion, Tübingen und Basel, 2003, 39-60

K.-W. Merks, Préface, in: K.-W. Merks (éd.), Modèles dunité dans un monde pluriel. Actes du Colloque international de Tilburg (décembre 2001) organisé par la Faculté de théologie de Tilburg (Pays-Bas) et des enseignants du Centre Sèvres (Paris), Münster (LIT) 2003, 3-5

K.-W. Merks, Le facteur humain. Du»catholicisme» à la «catholicité», in: K.-W. Merks (éd.), Modèles dunité dans un monde pluriel. Actes du Colloque international de Tilburg (décembre 2001) organisé par la Faculté de théologie de Tilburg (Pays-Bas) et des enseignants du Centre Sèvres (Paris), Münster (LIT) 2003, 113-125

K.-W. Merks, Zwischen Gastfreundschaft und gleichem Recht. Ethische Überlegungen zur Migrationspolitik, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 64 (2003), 144-164 ;

K.-W. Merks, Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden Utopie oder Realismus?, Ethische und theologische Überlegungen zum Friedenswort der deutschen Bischöfe, in: H.-G. Justenhoven- R. Schumacher (Hrsg.), Gerechter Friede- Weltgemeinschaft in Verantwortung. Zur Debatte um die Friedensschrift der deutschen Bischöfe, Stuttgart 2003, 11-28

K.-W. Merks, Menselijke eigen verantwoordelijkheid als wil van God. Over gehoorzaamheid en moraal,in: R. A. te Velde (red.), Doen wat God wil: zegen of ramp? Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer, Budel (Damon) 2003, 78-94.

K.-W. Merks, Interview Moraal is afhankelijk van ieders verantwoordelijke beslissing, in: HayGroup (ed.), "People en Performance" , Herfst 2003, 8-9.

K.-W. Merks, Geluk, in: D. Loose e.a., Een kleine apologie van het christelijk geloof. Over waarheid, liefde, angst en geluk, Nijmegen (ValkhofPers) 2003, 72-95.

K.-W. Merks, Perspektiven der klinischen Sterbehilfe aus der Sicht des katholischen Moraltheologen, in: V. Schumpelick (Hrsg.), Klinische Sterbehilfe und Menschenwürde. Ein deutsch-niederländischer Dialog, Freiburg (Herder) 2003, 327-353;

K.-W. Merks, (Beiträge zu Fall-Diskussionen), in:
Perspektiven der klinischen Sterbehilfe aus der Sicht des katholischen Moraltheologen, in: V. Schumpelick (Hrsg.), Klinische Sterbehilfe und Menschenwürde. Ein deutsch-niederländischer Dialog, Freiburg (Herder) 2003, 270-274; 284-286; 292-295.

K.-W. Merks, Gleiches Recht soll bei euch für den Fremden wie für den Einheimischen gelten (Lev. 24,22). Oder: Warum Gastfreundschaft nicht genügt, in: Beiheft Brixner Theologisches Forum 113 (2003), 44-67.

K.-W. Merks, Können Kriege je gerecht sein?
Über einige irreführende Argumente zum gerechten Krieg, in: Societas Ethica, Jahresbericht/ Annual 2003 ( Sigtuna 24.-28. August 2003), 218-226.

K.-W. Merks, Den Menschen als Maß ernst nehmen. Göttliches Recht, menschliches Recht, Menschenrechte (Abschiedsvorlesung, 5.3.2004, Vortragsversion in Deutsch), in: KNA, Ökumenische Information, Nr. 18, 4. Mai 2004, Beilage/Dokumentation Nr. 3, 4. Mai 2004, 1-12.

K.-W. Merks, De eenvoudige en de grotere gerechtigheid, in: M. Baltussen, H. Crijns, J. Schrauwen, e.a., Waarden en sociale samenhang. Een studie in sociale ethiek in vervolg op de 1 Mei Conferentie 2003, (=DISK Studiereeks nr. 38), Amsterdam 2004, 123-130.

K.-W. Merks, Göttliches Recht, menschliches Recht, Menschenrechte. Die Menschlichkeit des Ius divinum, in: Bijdragen 65 (2004), 257-282.

K.-W. Merks, Toleranz Minimalmoral oder Strukturmodell interkultureller Ethik?, in: Interkulturelle Orientierung. Grundlegung des Toleranz-Dialogs, Teil II. Angewandte Interkulturalität (= Bausteine zur Mensching-Forschung, Bd. 6-II), zusammengestellt, eingeleitet und herausgegeben von H.R. Yousefi u. K. Fischer unter Mitwirkung von I. Braun, A. R. Hundhausen und L. Wagner, Nordhausen (Bautz) 2004, 223-244.

K.-W. Merks, Sittliche Autonomie. Wissenssoziologische Studie zu Genese und Bedeutsamkeit eines Begriffs, in: A. Autiero, St. Goertz, M. Striet (Hg.) Endliche Autonomie. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein theologisch-ethisches Programm, Münster: LIT 2004, 11-48.

K.-W. Merks, Rez. P. Bruns (Hg.), Von Athen nach Bagdad. Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam, Bonn (Borengässer) 2003, in: Bijdragen 65 (2004), 498-499.

K.-W. Merks, Peter Abelard: Dialogue between a Philosopher, a Jew and a Christian (Dialogus inter philosophum, judaeum et christianum), in: B. Roggema, M. Poorthuis, P. Valkenberg (eds.), The Three Rings. Textual Studies in the Historical Trialogue of Judaism, Christianity, and Islam, Leuven Dudley, Ma (Peeters), 2005, 111-140.

K.-W. Merks, Alles relativ? Über Ethik und Kultur, in: uni.vers. Das Magazin der Otto-Friedrich- Universität Bamberg, Heft 08/ Juni 2005, 10-13 ( ISSN-1618-9019)

K.-W. Merks, Autonomie: Selbstbestimmung und Fürsorge, in: A.T. May, R. Charbonnier (Hg.), Patientenverfügungen. Unterschiedliche Regelungsmöglichkeiten zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge, Münster (LIT), 2005, 19-35

K.-W. Merks, Von multikultureller Toleranz zu interkultureller Verständigung, in: cienewsletter, 1 (sept.2005),1-2

K.-W. Merks, I diritti umani come luogo della secolarità della teologia, in: Teologia nella città, teologia per la città. La dimensione secolare delle scienze teologiche, a cura di A. Autiero, Bologna 2005, 123-148

K.-W. Merks, Seculier en functioneel beperkt: theologische overwegingen bij de moderne staat en zijn rechtsorde, in : J. Kole- G. de Kruijf (red.), Het ongemak van religie. Multiculturaliteit en ethiek, Kampen (Kok), 2005, 72-93

K.-W. Merks, Woord vooraf door de voorzitter van de Visitatiecommissie Godgeleerdheid en godsdienstwetenscha ppen, in: De onderwijsvisitatie Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Godgeleerdheid en godsdienstwetenscha ppen in Vlaanderen, Brussel 2006, 5-7

K.-W. Merks, Himmlische oder irdische Bürgerschaft? Christen als Staatsbürger, in: M. Heimbach-Steins, R. Wielandt, R. Zintl (Hg.), Religiöse Identität(en) und gemeinsame Religionsfreiheit. Eine Herausforderung pluraler Gesellschaften, Würzburg (ERGON) 2006, 105-135

K.-W. Merks, Ethik und Politik. Aspekte eines Paradigmenwechsels, in: Theologie der Gegenwart 49 Jgg. 2006/4, 242-255

K.-W. Merks, Rez. R. Bethge - Chr. Gremmels, Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld, Kampen 2005, in: Bijdragen 67 (2006), 476.

K.-W. Merks, Wieviel Glauben hat die Moral nötig? Überlegungen zu Ansatz-Möglichkeiten interkultureller Ethik, in: J. OGrady and P. Scherle (eds.), Ecumenics from the Rim. Explorations in Honour of John DArcy May, Münster, LIT, 2007, 261-270

K.-W. Merks, Alleen waar genade en verzoening is kunnen mensen gedijen, in: A. Wouters, Twee geboden of tien? Een bundel moraaltheologische teksten en artikelen, onder redactie van Jan Jans, Tilburg 2007, 3-5.

K.-W. Merks, Morale et religion. Pistes de recherche, in: Revue déthique et de théologie morale, nr.248, 2008, 23-57.

K.-W. Merks, Die theologische Bedeutung des säkularen Staates, in: H. Goris, M. Heimbach-Steins (Hrsg.), Religion in Recht und politischer Ordnung heute./Religion in Law and Politics Today, Würzburg 2008 (Ergon Verlag), 93-107.

K.-W. Merks, Leserbrief zu 40 Jahre Humanae vitae, in: CiG 27/2008, 308.

K.-W. Merks, Ökumenische Ethik? Das Handbuch der christlichen Ethik im Kontext der Ethik-Debatte der 1970er Jahre, in: MD Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 59.Jg. 3/2008, 054-059.

K.-W. Merks, Autonomie als Selbstbestimmung und Fürsorge: aufgezeigt am Beispiel der Sterbehilfe, in: B. Olaru (ed.), Autonomy, Responsibility and Health Care. Critical Reflections, Bucharest 2008, 79-94.

K.-W. Merks, Für die Freiheit verantwortlich, in: Konrad Hilpert (Hrsg.), Theologische Ethik autobiografisch, Band 2, Paderborn u.a. 2009, 61-96.

K.-W. Merks, Die Theorien der Sukzessivbeseelung und der Simultanbeseelung als Denkmodi, in: K. Hilpert (Hg.), Forschung contra Lebensschutz? Der Streit um die Stammzellenforschung, Freiburg, Basel, Wien 2009, 151-181.

K.-W. Merks, Voorwoord van de voorzitter van de visitatiecommissie, in: VLIR, Visitatie Godgeleerdheid. Verkorte procedure. Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, Master Godgeleerdheid, Brussel 2009, 4-5.

K.-W. Merks, Theologische Ethik ( Debatte: zum Missbrauchsskandal), in: CiG 62. Jg., 2010,174.

K.-W. Merks, Bewegliche Ethik. Zum notwendigen Strukturwandel der Moraltheologie, in: Theologie der Gegenwart 53 (2010), 205-219.

K.-W. Merks, Rez. von: Katharina Klöcker, Zur Moral der Terrorbekämpfung. Eine theologisch-ethische Kritik, in: Theologische Revue 106 (2010), 239-241.

K.-W. Merks, De Heilige Geest en de morele autonomie. Enkele beschouwingen bij de lex nova in Thomas' Summa theologiae, in: Jaarboek 2010 (Jg. 30), Thomas Instituut te Utrecht, Utrecht 2011, 23-35.

K.-W. Merks, Von der Sexual- zur Beziehungsethik, in: K. Hilpert (Hg.), Zukunftshorizonte katholischer Sexualethik (QD 241), Freiburg i.Br. 2011, 14-35.

K.-W. Merks, Schuld und Entschuldigen im Spannungsverhältnis von Subjekt und System, in: K. Hilpert (Hg.), Zukunftshorizonte katholischer Sexualethik (QD 241), 210-228.

K.-W. Merks, Ein Ideal in der Wirklichkeit. Erwägungen zu Ehescheidung und Wiederheirat, in: M. Heimbach-Steins / G. Kruip /S. Wendel (Hg.) "Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch". Argumente zum Memorandum, Freiburg i.Br. 2011, 265-276.

K.-W. Merks, Thomas von Aquin (1225-1274), in: K. Hilpert (Hg.), Christliche Ethik im Porträt. Leben und Werk bedeutender Moraltheologen, Freiburg i.B. (Herder) 2012, 221-259.

K.-W. Merks, Moraltheologie als Wissenschaft. Zur Vernünftigkeit der praktischen Vernunft, in: J. Sautermeister (Hg.), Verantwortung und Integrität heute. Theologische Ethik unter dem Anspruch der Redlichkeit (FS Konrad Hilpert), Freiburg-Basel-Wien (Herder) 2013, 38-53.

K.-W. Merks, Wahrheit als Prozess. Einige Gedanken über die Fundamente von Moral im geschichtlichen und evolutionären Wandel, in: St. Goertz, R.B. Hein, K. Klöcker (Hg.), Fluchtpunkt Fundamentalismus? Gegenwartsdiagnosen katholischer Moral (FS Antonio Autiero), Freiburg-Basel-Wien (Herder) 2013, 93- 122.

K.-W. Merks, Bedeutung der moraltheologischen Wende zur Empirie, in: W. Schaupp (Hg.), Ethik und Empirie. Gegenwärtige Herausforderungen für Moraltheologie und Sozialethik (= Studien zur theologischen Ethik 142), Fribourg/Freiburg (Academic Press Fribourg/ Verlag Herder) 2014, 381-389.

K.-W. Merks, Göttliches Recht, menschliches Recht, Menschenrechte. Die Menschlichkeit des ius divinum, in: St. Goertz/M. Striet (Hg.), Nach dem Gesetz Gottes. Autonomie als christliches Prinzip, Freiburg usw. (Herder) 2014, 9-46.

K.-W. Merks, Ius divinum und iustitia Dei. Ein Postskriptum (nicht nur) aus aktuellem Anlass, in: St. Goertz/M. Striet (Hg.), Nach dem Gesetz Gottes. Autonomie als christliches Prinzip, Freiburg usw. (Herder) 2014, 47-89.

K.-W. Merks, Grenzzäune mit Löchern? Über die Allgemeingültigkeit moralischer Normen, in: Stephan Goertz/Caroline Witting (Hg.), Amoris laetitia - Wendepunkt für die Moraltheologie?, Freiburg usw. 2016, 160-200.

K.-W. Merks, Steccati pieni di bucchi? Sulla validità generale delle norme morali, in: Stephan Goertz/Caroline Witting (a cura di), Amoris laetitia: Un punto di svolta per la teologia morale? Ed. italiana a cura di Antonio Autiero, San Paolo Edizioni, 2017, 130-162.

K.-W. Merks, Moralische Autorität - demokratisch?, in: A. Autiero/St. Goertz/ K.-W. Merks (Hg.), Autorität in der Moral. Historische und systematische Perspektiven (Jahrbuch für Moraltheologie Bd. 3), Freiburg 2019, ISBN 978-3-451-38434-9, 225-253.

K.-W. Merks, Menschenwerk - Über Grenzen der Moral; in: Thomas Brandecker, Tobias Janotta, Hendrik Weingärtner (Hg.) Theologische Ethik auf Augenhöhe, FS Stephan Ernst, Freiburg 2021, 130-152.


last update 01.01.2023

Datenschutz-Grundverordnung

zurück